Maanta Waa - Today is


Hadii aad u aragtid in ay dhibaato kugu tahay inaad ku soo dirtid Rayiga am maqaal sid halkan hoose ku xusun, waxaad maqaalka ama ra'yiga ku soo diri kartaa (email attacment) halkan Riix si aad u soo dirto maqaalka

Some circumstances will require some of the users to send their opinion or articles via email attachment.


 

*
   
Your Full Name: *
   
*
   
City, Country - Degaanka *
   
Type *
   
If you wish to hide or include your email on your submission please select one.
Hadii aad rabtid in'aad iimeelkaga aanu qarino am so daabacno, fadlan halkan hoose noogu sheeg
*
Article or Opinion Title * (required) magaca Maqaalkad ka jawaabayso ama aad qortay


Type below. halkan hoose ku qor Rayigaaga am Maqaalka * (required) Please Use Lower case, Fadalan farta yaryar isticimaal. 

Hadii aad u aragtid in ay dhibaato kugu tahay inaad ku soo dirtid Rayiga am maqaal sid kor ku xusun, waxaad maqaalka ama ra'yiga ku soo diri kartaa (email attacment) halkan riix si aad u soo dirto maqaalka

Some circumstances will require some of the users to send their opinion or articles via email attachment, please use ThisEmail to send all your opinion and articles. Don't forget to include on you email all the information required.

Limit Update

 

Notice:
Please Use Lower case, Fadalan farta yaryar isticimaal

Hadii uu rayigagu ama maqaalku aad u dheeryahay fadlan u soo dir qayb qayb oo soona raaci macluumadka sid qofka qoray rayiga/maqaalka iyo magaca maqaalka/rayiga iyo qaybta, iwm.

If your article or opinion is too long to send it here please send in a segment, remember to include all the necessary information such as your name and the article name, etc.

Somaliland Net will use as many of your questions and responses as possible but we cannot guarantee that all e-mails will be published. Somaliland Net reserves the right to edit comments that are published.

Somaliland net xaq bay u leedahay in maqaalkad soo dirto aanu dib ugu fiirsano am wax ka masaxno, mar walba waxaanu isku dayi doona in aanu maqaalada iyo fikradaha aad soo dirtaan laga soo daayo Somaliland Net

Waa mahadsantihiin. laxiidhidh Somaliland Net

Thank you. Contact SomalilandNet
service
Directory
Browse thousand of Somali and Somaliland web site.
Is'Barasho
Connecting people that share similar interest and dreams, private chats rooms, try it now may be you will meet your Soul Mate.
Biography
Bio of historical figure in Somaliland history.
resources

Maqal iyo Muqaal

Kinsi Haji Adan
Kinsi Haji Adan watch

Somaliland Pics
Somaliland MapSomaliland Pics View from Home

Buurta sheekh

Quran
Complete Quran reciting by the imam of Mekkah Abdul Rahman Al Sudais.
Siiratul Nabi
Muhadaro by Sheikh Mustafa.
Quran Explorer
Memorize Quran, user friendly site for all ages.
UCID Party
Xisbiga Cadalaada & Daryeelka.
Xisbiga Kulmiye The ruling Party.
UDUB Party Xisbiga UDUB.
Advertise with Somaliland Net